Załaduj kalendarz
2014-09-04

Seminarium z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na seminarium pn. „Praca ze sprawcą przemocy: stawianie granic w stosowaniu przemocy oraz motywowanie do korzystania z pomocy”.

Seminarium skierowane do pracowników socjalnych i asystentów rodziny odbędzie się w dniu 18 września 2014 roku od godziny 9:00 do 15:00, w sali 106 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie ul. Wielicka 72b.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy pracowników instytucji pomocy społecznej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze wskazaniem na możliwe kierunki działań podejmowanych w pracy ze sprawcą przemocy.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: ssmiech@rops.krakow.pl do dnia 15.09.2014 r.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl