Załaduj kalendarz
2016-06-29

„Senior – WIGOR” 2016 - nabór wniosków

17.06.2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – edycja 2016. Na realizację programu, w tym roku przeznaczono 40 mln zł.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.


Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.


W 2016 r. środki finansowe w ramach Programu zostaną rozdysponowane na dwa moduły:


- Moduł I konkursu – utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”,

- Moduł II konkursu – zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”.


Wymagany wkład własny to minimum 20 % wartości projektu.


Dzienny Dom „Senior-WIGOR” może powstać we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Ofertę będzie można poszerzyć na usługi świadczone poza siedzibą domu.


Oferty wyłącznie w formie papierowej należy składać/przesyłać na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), z dopiskiem: „Konkurs Senior-WIGOR - Edycja 2016” od dnia ogłoszenia konkursu, nie dłużej niż do dnia 14 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).


Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie internetowej MRPiPS.Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl