Załaduj kalendarz
2016-10-18

Studia II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Katowicach realizuje projekt "Uniwersytet Pracownika Socjalnego – Studia II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

W ramach projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne studia niestacjonarne II stopnia na kierunku praca socjalna, specjalność: Superwizja w pracy socjalnej, profil praktyczny.

Studia rozpoczynają się w bieżącym semestrze (2016-17), rekrutacja trwa do 26 października br.

Uczestnikami projektu (studentami) mogą zostać pracownicy instytucji województw łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego.

Zajęcia realizowane będą w Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach a częściowo metodą kształcenia na odległość (na platformie e-learningowej).

Uczestnicy mają zagwarantowane bezpłatne studia, pokrycie kosztów przejazdów do/z miejsca realizacji zajęć, kosztów zakwaterowania, posiłków, ubezpieczenie NNW oraz materiałów dydaktycznych i podręczników.

Studia finansowane są ze środków UE.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny, znaleźć można na stronie internetowej uczelni.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl