Załaduj kalendarz
2012-01-31

Studia podyplomowe - Asystent rodziny

Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie organizuje studia podyplomowe - Asystent rodziny. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: praca socjalna, nauki o rodzinie, socjologia, psychologia, pedagogika (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Zajęcia trwają dwa semestry (280 godzin).  
Odbywać się będą w zjazdach dwudniowych w piątki (8.30-17.10) i soboty (9.00-15.40).

Przewidywany koszt za studia: 1450 zł/semestr
Termin naboru dla pierwszej edycji: 30.I. – 29.II.2012 r.

Dane teleadresowe:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
e-mail: wns@upjp.edu.pl
tel. (12) 370-86-01

Szczegółowe informacje:
Studia podyplomowe - Asystent Rodziny
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl