Załaduj kalendarz
2016-09-22

Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Superwizyja dla dwóch 12-osobowych grup, 7 spotkań na terenie Krakowa, od października do grudnia 2016r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapraszam członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych do udziału w spotkaniach superwizyjnych.

Superwizja obejmie w szczególności omawianie takich aspektów jak plan działania, analiza własnych reakcji, dbanie o swoje bezpieczeństwo i komfort – granice w relacji z klientem, ograniczenia - klienta, własne, instytucjonalne, etyczne aspekty pracy oraz wspólną analizę wskazanych problemów i propozycje korekty podejmowanych działań.

Spotkania superwizyjne zaplanowane są dla dwóch 12-osobowych grup, zrealizowane zostaną w ciągu 7 spotkań na terenie Krakowa, od października do grudnia 2016r., zgodnie z poniższym harmonogramem:superwizja_harmonogram_I_i_II_grupa

Udział w superwizji jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach działań własnych.

Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych zainteresowani udziałem
w superwizji proszeni są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego,  na adres e-mail mbras@rops.krakow.pl  do dnia 30.09.2016 roku do godz. 12:00.

Informację zwrotną do dnia 3.10.2016 r. telefonicznie lub na adres e-mail otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w superwizji.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl