Załaduj kalendarz
2020-05-29

Święto Rodzicielstwa Zastępczego

Szanowni Państwo,

w dorosłym życiu najczęściej podejmujemy świadome decyzje, czasami jednak zmuszeni jesteśmy do dokonywania wyborów trudnych i niezależnych od nas. Nieraz też sami stawiamy przed sobą wyzwania, które definiują nasze dalsze życie.

Jednym z takich wyzwań jest rodzicielstwo - piękno niepokojów i delikatność uśmiechu stanowi doświadczenie każdego rodzica. To branie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za drugiego człowieka – tego, który może polegać jedynie na nas.

Rodzicielstwo zastępcze to dodatkowo mierzenie się ze skutkami cudzych wyborów, to kształtowanie świadomości, że nie tylko jako dorośli mamy prawo do szacunku, że każdy zasługuje na dobro, a największą wartością jest człowiek.

Czy zatem Dobro jest w Małopolsce?

Niemal dwa tysiące Małopolan tworzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka jest tego najlepszym przykładem!

W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego do wszystkich Państwa, tworzących rodzinne formy pieczy zastępczej kierujemy podziękowania za zapewnienie radosnego, bezpiecznego dzieciństwa,
za każde wprowadzenie w odpowiedzialną dorosłość tych wszystkich dzieci, które tego potrzebują. Składamy również serdeczne życzenia niegasnącej energii
i optymizmu, doświadczania dobra i przyjaznych gestów, ale także wielu radosnych uśmiechów dzieci, którym stworzyliście nowy, lepszy Dom.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl