Załaduj kalendarz
2008-03-18

Szkolenia "Przygotowywanie kadry OPS i PCPR do opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach PO KL"

W dniu 10.03.2008r. w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczeła się realizacja pierwszego modułu szkoleń "Przygotowywanie kadry OPS i PCPR do opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach PO KL".

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn.: ”Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 –  Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 

 

 

Celem projektu jest szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa małopolskiego w zakresie rozwoju form aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej, oraz poprawy systemu zarządzania tymi jednostkami. Pełny cykl obejmuje udział w dwóch trzydniowych modułach szkoleniowych związanych z przekazaniem wiedzy a także umiejętności w zakresie przygotowania dokumentów projektowych, zapoznania uczestników z obowiązującym systemem finansowania, kosztów kwalifikowalnych i rozliczania projektów systemowych (łącznie 48 godz. dydaktycznych). Zaplanowano przeszkolenie trzech kluczowych osób z jednostki – dyrektor lub kierownik, księgowy oraz pracownik socjalny. Szkolenia potrwają do 6 czerwca 2008 r.

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl