Załaduj kalendarz
2011-07-12

Szkolenie : „Budowanie współpracy interdyscyplinarnej przeciw przemocy”

  ZE WZGLĘDU NA BRAK WOLNYCH MIEJSC LISTA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA  - PRZEPRASZAMY !

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.
„Budowanie współpracy interdyscyplinarnej przeciw przemocy”.

Oferta skierowana jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, psychologów, terapeutów, pedagogów, członków zespołów interdyscyplinarnych działających m.in. w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”

Ramowy program szkolenia:

Płaszczyzna współpracy jednostek samorządu powiatowego i gminnego w kontekście    znowelizowanej ustawy
   o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
-  Tworzenie lokalnego (powiatowego i gminnego) systemu zapobiegania przemocy domowej:
    - opracowanie lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie oraz diagnozy zasobów instytucjonalnych
    - budowanie sieci wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową
    - prowadzenie działań interdyscyplinarnych wobec osób stosujących przemoc
    - interwencje służb wobec przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty"
- Doskonalenie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami   Przepływ informacji pomiędzy jednostkami 
   samorządu powiatowego i gminnego
- Korzyści ze współpracy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego: koordynatora powiatowego oraz 
   przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych

Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na ul. Piastowskiej 32, s. 16, II p. w terminach:

I  grupa:  1 - 2 września 2011 roku , w godzinach 9:00 - 15:45

II grupa:  5 - 6 września 2011 roku, w godzinach  9:00 - 15:45

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 
(12) 422 06 36 wew. 21.  do dnia 29 lipca 2011 r.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń !

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl