Załaduj kalendarz
2010-03-08

Szkolenie „Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowo-warsztatowym „Działania profilaktyki  zintegrowanej  przeciw przemocy”.

Oferta jest skierowana do pracowników socjalnych i osób pracujących z rodziną dotkniętych agresją i przemocą, kadry pedagogiczno-terapeutyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, członków zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”, a także zainteresowanych profilaktyką działań przeciw przemocy.

Ramowy program szkolenia:
A. Część wykładowo-edukacyjna:
1. Zasady i skuteczność profilaktyki zintegrowanej.
2. Działanie profilaktyczne przeciw przemocy w wymiarze personalistycznym.
3. Złość, agresja, przemoc -  wyjaśnienie pojęć.
4. Zranienia seksualne jako uwarunkowania zachowań przemocowych.
5. Problem zachowań prowadzących do przemocy w grupach rówieśniczych.
6. Kultura i świat idei w propagowaniu zjawiska przemocy.
7. Próba zmiany akcentów w sposobie pomagania rodzinom dotkniętym agresją.

B. Część warsztatowo-praktyczna:
1. Sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy.
2. Jak reagować wobec zdarzeń przemocowych .
3. Strategie oddziaływań profilaktycznych.
4. Trening „pracy nad sobą” dla chłopców z ośrodków szkolno – wychowawczych.
5. Studium przypadku.
6. Psychodrama - sposoby porozumiewania się. 
7. Ćwiczenia w tworzeniu planu pracy z rodziną dotkniętą agresją.

Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, s. 16, II p. w terminach:

1 grupa: 23-24 marzec 2010 roku, w godzinach 9:00-15:00
2 grupa: 25-26 marzec 2010 roku, w godzinach 9:00-15:00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem  (12) 422 06 36 w.21.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń !
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl