Załaduj kalendarz
2011-07-05

Szkolenie „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach”.

  ZE WZGLĘDU NA BRAK WOLNYCH MIEJSC LISTA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA  - PRZEPRASZAMY !  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w 36- godzinnym cyklu szkoleniowo-warsztatowym ( 6 dni) „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach”.

Oferta skierowana jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, psychologów, terapeutów, pedagogów, członków zespołów interdyscyplinarnych działających m.in. w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.
 

Ramowy program szkolenia zawiera zasady i metody pracy w tym podejściu oraz praktyczne ćwiczenia na poziomie podstawowym w zakresie:
• Przedstawienie SFA w pomocy społecznej
• Nawiązanie relacji z klientem, pierwszy etap rozmowy ukierunkowanej na rozwiązania
- budowanie współpracy z klientem, nawet tym trudnym
- rozpoznawanie i wydobywanie zasobów klienta
- od problemu do celu – rozmowa ukierunkowana na budowanie rozwiązań, a nie rozwiązanie problemów
- ustalanie celów – cechy dobrze określonego celu, towarzyszenie klientowi w formułowaniu jego celów
- technika skalowania
- badanie i eksploracja wyjątków
- motywowanie, wzmacnianie zmian
- prowadzenie konsultacji ukierunkowanej na rozwiązanie
- udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych
- analiza własnych zasobów i celów w pracy z klientem/pracownikiem/uczniem


Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32 , piętro II, pok. 16,   w terminie:

od 20-22 lipiec 2011 r., w godzinach 9:00-14:00
do 27-29 lipiec 2011 r., w godzinach 9:00-14:00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem (12) 422 06 36
w. 21. do dnia  15 lipca 2011 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń !


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl