Załaduj kalendarz
2011-07-12

Szkolenie „Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy”

ZE WZGLĘDU NA BRAK WOLNYCH MIEJSC LISTA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA  - PRZEPRASZAMY !

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.:„Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Oferta skierowana jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, psychologów, terapeutów, pedagogów, członków zespołów interdyscyplinarnych działających m.in. w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.

Ramowy program szkolenia:
• Rola i zadania grup wsparcia oraz ich rodzaje
• Struktura grupy
• Tworzenie grup wsparcia:
          - zasady rekrutacji
          - zawieranie kontraktu
          - motywowanie do uczestnictwa
          - zasady funkcjonowania grupy
• Mechanizmy i zjawiska grupowe oraz ich przejawy
• Diagnozowanie trudności w funkcjonowaniu grupy wsparcia i radzenie sobie z nimi
• Superwizja jako profesjonalizacja działań terapeuty i monitoring jego pracy


Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na ul. Piastowskiej 32, s. 16, II p. w terminie

                                                   7- 8 września 2011 roku , w godzinach 9:00 - 15:45

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 
(12) 422 06 36 wew. 21. do dnia 29 lipca 2011 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń !


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl