Załaduj kalendarz
2011-07-01

SZKOLENIE „WOLONTARIAT W PRACY SOCJALNEJ – MOŻLIWOŚCI WOLONTARIATU W DZIAŁANIACH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach wspierania wolontariatu w działaniach pomocy społecznej, zaprasza do udziału w   jednodniowym szkoleniu pt. „WOLONTARIAT W PRACY SOCJALNEJ – MOŻLIWOŚCI WOLONTARIATU W DZIAŁANIACH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ”. Terminy szkoleń: 11 lub 12 lipca 2011r.

Zagadnienia:

 podstawy prawne działania wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej,
 prawne aspekty wolontariatu – zastosowanie w praktyce  jak formułować porozumienie z wolontariuszami , jak konstruować umowę o wolontariat,
jak ubezpieczać wolontariusza, jak wpleść wolontariat do pracy w zespole pracowników etatowych,
 jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza: - gdzie i jak pozyskiwać wolontariusza do pracy, - jakie są rodzaje wolontariatu, - korzyści z wolontariatu dla ośrodka pomocy społecznej, - jak nagradzać pracę i motywować do działania wolontariuszy, - zarządzanie i koordynacja pracy wolontariuszy
w ośrodku pomocy społecznej,
 wolontariat w pracy socjalnej - rola wolontariatu w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Udział  w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o ukończeniu  szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem  12 422 06 36 w.21 do dnia 7 lipca 2011roku.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl