Załaduj kalendarz
2016-10-28

Szkolenie dla asystentów rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie pn. "Praca z rodziną biologiczną w kontekście umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej".

Szkolenie odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2016 r. w Krakowie w budynku ARCHEION przy ul. Św. Filipa 23, w godzinach 9.00 – 15.00.


ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Procedura odebrania dziecka z rodziny oraz przekazania dziecka do pieczy zastępczej.
2. Analiza przypadków odebrania dziecka z rodziny.
3. Problematyka sytuacji rodzinnej w kontekście umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
4. Znaczenie utrzymania więzi emocjonalnych rodzica z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.
5. Systemowe ujęcie pracy z rodziną.
6. Pogłębiona diagnoza sytuacji rodzinnej jako podstawa skuteczności działań.
7. Budowanie planu pracy z rodziną.
8. Motywowanie i wspieranie rodziny w podejmowaniu działań umożliwiających powrót dziecka do rodziny.
9. Kierunki działań w pracy z rodziną po powrocie dziecka pod opiekę rodziców.


PROWADZĄCY:

mgr Marzena Szczygielska - mgr psychologii UMCS w Lublinie, psycholog, trener programu PRIDE Rodzinna opieka zastępcza/adopcja. Ukończyła szkolenia podyplomowe: "Podejście systemowe w terapii rodzin" oraz całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty przy CM UJ w Krakowie. Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem wymagającym wsparcia i pomocy. Prowadzi szkolenia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, zajmuje się diagnozą psychologiczną rodziny oraz terapią i wsparciem rodzin i dzieci. Jest doświadczonym trenerem, realizuje szkolenia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej orz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z całej Polski.


Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach działań własnych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu, na adres e-mail: ssmiech@rops.krakow.pl do dnia 08.11.2016 roku.Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl