Załaduj kalendarz
2006-11-06

Szkolenie dla organizacji seniorskich

Uprzejmie zapraszamy w dniu 23 listopada 2006 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 do uczestnictwa w szkoleniu „FUNDRAISING – jak zbudować stabilność finansową organizacji pozarządowej?” 
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodami skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację projektów i finansowanie działalności statutowej organizacji. Uczestnicy nauczą się jak planować działalność fundraisingową, układać relacje zarządu z osobą odpowiedzialną za zbieranie funduszy, budować trwałe relacje z darczyńcami i sponsorami.
 
 Program szkolenia
  • Misja i miejsce fundraisingu w społeczeństwie obywatelskim - jak zdobywanie funduszy przekształciło się w zawód.
  • Kodeks etyczny fundraisera - jak zarządzać bez afer i ukrytych kamer.
  • Zasady planowania działalności fundraisingowej - elementy zarządzania strategicznego.
  • Metody finansowania kampanii i projektów - przegląd.
  • Kampanie publiczne i medialne - analiza najlepszych przykładów.
  • Sponsoring - jak zdobyć i utrzymać sponsora.
  • Praca z darczyńcami indywidualnymi - zbiórki publiczne, direct mail, 1%.
  • Skuteczny fundraiser - warunki powodzenia.
 
Szkolenie jest elementem Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004-2006.
Szkolenie kierowane jest do członków organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem działających na rzecz seniorów (pracowników organizacji pozarządowych z terenu województwa Małopolskiego i członków ich zarządów odpowiedzialnych za zbieranie funduszy na działalność statutową i projekty, przedstawicieli organizacji planujących rozwijać działalność fundrasingową).
 
 
 
Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowanie tematyką jest b. duże, proszę o potwierdzenie rezerwacji telefonicznie
(tel. 012/422-06-36 w. 30 - Małgorzata Szlązak).
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty pokrywa Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie.
 
Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie w terminie
do 17 listopada 2006 r. pocztą elektroniczną, faxem lub na adres ROPS.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl