Załaduj kalendarz
2007-02-13

Szkolenie dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w 8 - miesięcznym cyklu szkoleniowo-warsztatowym: „Doskonalenie warsztatu pracy z wychowankiem”
Celem szkolenia jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez doskonalenie kompetencji wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych. Uczestnicy zostaną wyposażeni  w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu  procesów wewnątrzgrupowych, form i rodzajów  relacji wychowawczych, pracy z rodziną, reagowania w sytuacjach trudnych oraz wzmocnienia motywacji do podejmowania działań.
Zajęcia odbywać się będą w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, przy ul. Radziwiłłowskiej 1, w następujących terminach:
 1. 29.03.2007 r, w godz. 9.00-15.00 – „Proces grupowy „
   
 2. 16.04.2007r,  w godz. 9.00-15.00 – „Komunikacja w relacjach wychowawca - wychowanek”
   
 3. 14.05.2007r, w godz. 9.00-15.00  – „Wykorzystanie dramy w pracy wychowawczej”
   
 4. 11.06.2007r, w godz. 9.00-15.00 –  „Rozwój seksualny wychowanków”
   
 5. 17.09.2007r, w godz. 9.00-15.00 –  „Zapobieganie uzależnieniom”
   
 6. 15.10.2007r, w godz. 9.00-15.00 –  „Interwencja kryzysowa
  –  postępowanie wychowawcze w sytuacjach trudnych”
   
 7. 12.11.2007r, w godz. 9.00-15.00 –  „Praca z rodziną biologiczną”
   
 8. 10.12.2007r, w godz. 9.00-15.00 –  „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o ukończeniu 56 godzinnego cyklu szkoleniowo – warsztatowego.

Koszt uczestnictwa w cyklu szkoleniowo - warsztatowym wynosi 100 zł od osoby.

 

Należność prosimy wpłacać do dnia 28.02.2007 roku na konto ROPS:

 
 
 

Kredyt Bank S. A. II o/Kraków  04 1500 1487 1214 8005 5554 0000

 
 

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowo - warsztatowym prosimy
o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres ROPS do dnia 28.02.2007.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 
 
 
 

 

 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl