Załaduj kalendarz
2010-07-22

Szkolenie kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego

Oferta kierowana jest szczególnie do pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, studentów kierunków humanistycznych oraz osób przygotowujących się do pełnienia funkcji zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i rodzin wyrażających gotowość do prowadzenia pogotowi rodzinnych i rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Tematyka szkolenia:
• Rodzinna opieka zastępcza – cele i rodzaje.
• Zagadnienia formalno-prawne i finansowe dotyczące opieki zastępczej.
• Kształtowanie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców i opiekunów zastępczych dzieci.
• Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej.
• Przemoc w rodzinie. Diagnoza rodziny – stopień zaspakajania potrzeb dziecka w rodzinie, praca z rodziną biologiczną.
• Lokalny system opieki nad dzieckiem. Rodzaje pomocy oraz wsparcia dziecka i rodziny.
• Zagadnienia dotyczące specyficznych problemów związanych z opieką nad dziećmi z różnymi dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi oraz niedostosowanymi społecznie.
Metody:
mini wykłady, warsztaty, ćwiczenia w formie treningów umiejętności (uczestnicy kursu otrzymają komplet materiałów szkoleniowych).

Czas trwania:
90 godz. w sesjach sobotnio-niedzielnych, od września do grudnia 2010 roku
sesja I: 18 – 19 września 2010 roku
sesja II: 16 – 17 października 2010 roku
sesja III: 6 – 7  listopada 2010 roku
sesja IV: 19 – 20 – 21 listopada 2010 roku (sesja trzydniowa)
sesja V: 11 – 12 grudnia 2010 roku
Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 10.30-19.00 i niedziele w godz. 9.30-15.00
Koszt szkolenia: 1800,-zł od obojga małżonków lub osoby (bez zakwaterowania i wyżywienia)
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia, a dodatkowo będą mogli nabyć Pakiet Szkoleniowy "Rodzina" – zestaw ćwiczeń do pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi. Pakiet wchodzi w skład Programu Szkoleniowego "Rodzina" zatwierdzonego decyzjami Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2004 roku, nr DPS-VI-4122-40-WB/04 oraz z dnia 12 kwietnia 2005 roku, nr DPS-VI-4122-28-WB/05.
Zgłoszenia: do 1 września 2010 roku wraz z zaliczką 800zł oraz wypełnioną kartą zgłoszeń.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!
Miejsce szkolenia, szczegółowy program zajęć oraz adresy bazy noclegowej zostaną podane po zakwalifikowaniu na kurs.
Szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia" 31-968 Kraków, os. Zielone 1 tel. (12) 642 12 16; w godz. 9.00-17.30 , kom. 604 432 306

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl