Załaduj kalendarz
2009-06-25

Szkolenie "Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy zapraszają Państwa w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I" na:       SZKOLENIE „NOWELIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH"

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami dotyczącymi zakładania i działania spółdzielni socjalnych po wprowadzeniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

KORZYŚCI:
1. Wiedza na temat zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych
2. Wiedza na temat wymogów ustawowych przy tworzeniu spółdzielni socjalnych oraz zmian, które muszę wprowadzić do statutów istniejące spółdzielnie
3. Nabycie umiejętności korzystania z ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach socjalnych
4. Przećwiczenie działań, które wymagają korzystania z ustawy i stosowania przepisów rozwiązywania konkretnych problemów występujących w spółdzielniach.

UCZESTNICY:
Członkowie istniejących spółdzielni socjalnych, osoby zainteresowane tworzeniem i działaniem spółdzielni socjalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.

TERMIN:
10 lipca 2009 roku w godzinach 9.00 - 16.00

MIEJSCE ZAJĘĆ:
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie, Spółdzielczy Ośrodek Szkoleniowo - Konferencyjny, Kraków, ul. Malborska 65.

RAMOWY PROGRAM:
1. Jak korzystać z Prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach socjalnych i nowelizacji?
2. Korzyści i ułatwienia dla spółdzielni socjalnych wprowadzone ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
3. Jakie obowiązki dla spółdzielni socjalnych niosą wprowadzone zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych?
4. Jak zakładać spółdzielnie socjalne w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o spółdzielniach socjalnych?
5. Praktyczne wykorzystanie przepisów prawa dla rozwiązania konkretnych problemów z zakresu tworzenia spółdzielni socjalnej i jej działania.

WYKŁADOWCA:
Anna Bulka - Dyrektor Delegatury Regionalnej w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Członek Zespołu Konsultantów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w zakresie zagadnień obejmujących tematykę lustracji (konsultacja statutów spółdzielni, sprawy dotyczące zagadnień samorządowych, prawnych, finansowych, poszukiwania funduszy na inwestycje), Członek Społecznej Rady Biznesu przy Małopolskim Związku Pracodawców, Aktywnie włącza się w różne inicjatywy związane z promocją idei spółdzielczości, ekonomii społecznej poprzez uczestnictwo w projektach, konferencjach, targach, prowadzenie wykładów, szkoleń i doradztwa (m.in. w ramach Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych prowadzonych przez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP). Od 1995 roku posiada uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajowa Radę Spółdzielczą. Współautor opracowań z zakresu ekonomii społecznej np. „Metodologia wdrażania modeli insercji społecznej i zawodowej- Poradnik dla szkoleniowców", „Spółdzielnia Socjalna krok po kroku. Poradnik dla osób, które chcą założyć spółdzielnię socjalną".
ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia kursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przesłanie Formularza zgłoszenia na szkolenie
2. Przesłanie Ankiety Instytucjonalnego Beneficjenta Ostatecznego (w przypadku, gdy spółdzielnia po raz pierwszy korzysta ze wsparcia w ramach projektu ARES)
3. Przesłanie Formularza Rekrutacyjnego dla uczestników projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I" (w przypadku, gdy osoba po raz pierwszy korzysta ze wsparcia w ramach projektu ARES)

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: michal@spoldzielnie.org.pl lub faksem (12) 655-71-01.

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.spoldzielnie.org.pl.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne!

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE są do dnia 3 lipca 2009 roku

KONTAKT:
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
Tel/fax. (12) 655-71-01
michal@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA-WERSJA CZARNO-BIAŁA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA-WERSJA KOLOROWA

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl