Załaduj kalendarz
2006-05-19

Szkolenie nt.: Elementy metodyki pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem jego praw oraz kierunków działań terapeutycznych

Szkolenie kierowane jest do pracowników pierwszego kontaktu zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.
ROPS.402-22/06
Kraków, dn. 11.05.06 r.
 
Szanowni Państwo !

Dyrektorzy

Domów Pomocy Społecznej
 
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 1, organizuje jednodniowe szkolenie nt.: „Elementy metodyki pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem jego praw oraz kierunków działań terapeutycznych”, które  stanowi element  Wojewódzkiego Programu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej na lata 2004 – 2006.
Szkolenie kierowane jest do pracowników pierwszego kontaktu zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.
cel szkolenia:
doskonalenie wiedzy i umiejętności metodycznych oraz kształtowanie właściwych postaw zawodowych
 
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Naszego Ośrodka przy ul. Radziwiłłowska 1,  w  terminie:
  •  08 czerwca 2006 r.  w godz. od 9.00 do 15.00  
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematyką która będzie omawiana w trakcie szkolenia, proszę o potwierdzenie terminu telefonicznie
(tel. 430 29 73 – Beata Magiera lub Monika Wajdzik).
 
Udział w szkoleniu jest odpłatny, koszt wynosi 40,00 zł. od osoby. Należność prosimy wpłacać w terminie do 02 czerwca 2006 r. na konto ROPS –  04 1500 1487 1214 8005 5554 0000  z dopiskiem: „szkolenie dla pracowników pierwszego kontaktu z DPS”
 
 
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku:
 
  • nie zgłoszenia się na szkolenie, wpłata nie zostanie zwrócona
  • po upływie terminu płatności zostaną naliczone ustawowe odsetki
  Liczba miejsc ograniczona o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie
w terminie do 30 maja 2006 r.  faxem, pocztą elektroniczną lub na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 1
31 – 026 Kraków
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl