Załaduj kalendarz
2014-11-26

Szkolenie "Praca ze sprawcą przemocy"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podejmując zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zaprasza do udziału w szkoleniu.

Organizowane z udziałem dofinansowania ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego dwudniowe szkolenie pn. „Praca ze sprawcą przemocy” odbędzie się w następujących terminach do wyboru:

Grupa 1 - 03.12 i 08.12.2014 r.

Grupa 2 - 03.12 i 10.12.2014 r.

Szkolenie skierowane jest do pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji.

Zajęcia odbędą się w sali ARCHEION ul. św. Filipa 23 w godzinach od 8:30 do 14:30 w dniu 03.12.2014 r., a w pozostałe dni w godzinach od 9:00 do 15:00. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl.

Po przesłaniu karty zgłoszenia, prosimy o telefoniczny kontakt na numer 12 422-06-36 w. 21 w  celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl