Załaduj kalendarz
2010-01-28

Szkolenie "Procedura pracy ze sprawcą przemocy"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników OPS i PCPR. Zajęcia mają charakter praktycznego warsztatu, którego celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia grup korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz zdobycie umiejętności przeprowadzania interwencji motywującej sprawcę przemocy do podjęcia pracy nad zmianą. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu szkoleniowego
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl