Załaduj kalendarz
2010-02-18

Szkolenie: "Seks czyli płeć- profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną” zaprasza do udziału w  dwudniowym szkoleniu : „Seks czyli płeć- profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej”.  

Terminy spotkań:

01.03.2010r. i  02.03.2010r.

Cele:

 • Ukazanie młodym ludziom znaczenia i wartości własnej płciowości;
 • Odkrywanie z młodzieżą pełnej i całościowej perspektywy miłości między mężczyzną, a kobietą;
 • Jak rozmawiać o skutkach podejmowania przedwczesnej aktywności seksualnej?;
 • Nauczenie postaw asertywnych wobec możliwości ryzykownych i niemoralnych zachowań seksualnych
 • Komplementarność płci przeżywana i wyrażana tańcem.


Program ramowy:

Moduł I - Wychować osobę ludzką

 • Personalistyczny wymiar płciowości;
 • Osoba ludzka, jako istota płciowa;
 • Relatywizm i jego konsekwencje;
 • Gender i jego perspektywy.

Moduł II - Lekcja pokazowa

 • Spotkać kogoś jednego i na zawsze;
 • Pojęcia: popęd seksualny, uczucie zakochania, miłość;
 • Różnice w percepcji i przeżywaniu seksualności przez chłopców i dziewczęta;
 • Życie człowieka jako dar w miłości.

Moduł III - Przygotowanie balu wspólnie z wodzirejem.

 • Elementy warsztatów wodzirejskich;
 • Kultura i tradycja w praktyce;
 • Radość zabawy bez „dopalaczy”;
 • Integracja poprzez taniec. 

Zajęcia odbędą się  na terenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Parkowa” w Krakowie ul. Parkowa 12, sala nr 10, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o ukończeniu  16 godzinnego szkolenia.

Udział  w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem  12 422 06 36  w. 21 do dnia 24 lutego 2010 roku.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń!
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl