Załaduj kalendarz
2016-10-24

Szkolenie specjalizacyjne II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Olsztyńska Szkoła Biznesu zaprasza na II turę szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.


Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego.


W projekcie pokrywane są koszty:
- materiałów dydaktycznych i podręczników,
- podróży,
- noclegu,
- ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków
- opłaty egzaminacyjnej.


Termin realizacji szkolenia: grudzień 2016 - lipiec 2017


Miejsce realizacji szkolenia: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora szkolenia.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl