Załaduj kalendarz
2009-10-06

Szkolenie "System wsparcia dla rodzin zastepczych"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną” zaprasza do udziału w cyklu szkoleń.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną” zaprasza do udziału w  cyklu szkoleń:
 
System wsparcia dla rodzin zastępczych
 
Terminy spotkań:
 
  1. 12.10.2009r. – w godz. 9.00 – 15.00       
  2. 19.10.2009r. – w godz. 9.00 – 15.00 
 
Tematyka szkolenia:
 
1.      Istota i cel rodzicielstwa zastępczego.
2.      Sytuacja rodzin zastępczych w Polsce
3.      Pomoc rodzinom zastępczym. Poczucie zależności od państwa
4.      Znaczenie zasobów osobistych rodzin zastępczych
5.      Rodzaje wsparcia rodzin zastępczych
6.      Zaburzenia w relacjach społecznych:- uprzedzenia- unikanie – ignorancja – konflikty
7.      Budowanie poczucia własnej wartości rodzin zastępczych. Poziom własnej samooceny.
8.      Poczucie własnej skuteczności
9.      Poczucie koherencji
10. Budowanie osobowościowa odporność: korzystne zasady osobiste. Czynniki niekorzystne.
11. Przeszkody w komunikowaniu się w rodzinie i ich przezwyciężanie
12. Analiza zachowań interpersonalnych
13. Konflikty w relacjach rodzinnych i społecznych i ich rozwiązywanie
14. Doskonalenie niektórych form komunikowania się w rodzinach zastępczych
 
Szkolenie adresowane jest m.in. do pracowników PCPR
Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przy ul. Piastowskiej  32.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o ukończeniu  16 godzinnego szkolenia.

Udział  w szkoleniu jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowo - warsztatowym prosimy
o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 012 422 06 36 w.21 do dnia 08.10.2009r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl