Załaduj kalendarz
2018-02-15

Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie rozpoczął realizację projektu szkoleniowego adresowanego do przedstawicieli personelu medycznego i niemedycznego z Małopolski i Podkarpacia. Szkolenia dotyczą „Kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne i jego rodziną.” Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Bezpłatne szkolenie adresowane jest do personelu, który w swojej codziennej pracy :

- ma kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzinami pacjentów,
- chce uzyskać informacje jak skutecznie komunikować się z tymi osobami oraz ich rodzinami,
- obawia się kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- zainteresowany jest udzieleniem adekwatnej pomocy wskazanej powyżej grupie pacjentów oraz rodzinie pacjentów.


Korzyści dla uczestników szkolenia to:

1) zwiększenie się podstawowych umiejętności komunikacyjnych personelu medycznego/niemedycznego, co przełoży się na zmniejszenie liczby skarg pacjentów, zwłaszcza w przypadku komunikacji z pacjentem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu,

2) zmniejszenie się istniejących barier w komunikowaniu się personelu medycznego/niemedycznego z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne,

3) poprawienie się znaczenia tzw. „pierwszego wrażenia” podczas rozmowy pacjenta z personelem medycznym/niemedycznym.


Zasięg terytorialny / lokalizacja szkoleń:

województwo małopolskie: Kraków, Miechów, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Tarnów.

województwo podkarpackie: Dębica, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia dla grup zorganizowanych w dowolnej lokalizacji i terminie na terenie Małopolski i Podkarpacia.


Nabór uczestników do Projektu trwa. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.kontaktwleczeniu.pl oraz pod nr tel. 504-947-744.


>>> Program szkolenia

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl