Załaduj kalendarz
2019-03-19

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. zaprasza pracowników socjalnych na bezpłatne szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Projekt pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Tarnowie zaprasza pracowników socjalnych do udziału w projekcie pn. . „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” to szansa na zdobycie nowych kompetencji zawodowych.

Projekt jest skierowany do 60 osób (58 kobiet i 2 mężczyzn) - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z :

  województwa małopolskiego

  województwa podkarpackiego

  województwa śląskiego

   województwa świętokrzyskiego

zatrudnionych na stanowiskach:

    pracownik socjalny

    starszy pracownik socjalny

    specjalista pracy socjalnej

    starszy specjalista pracy socjalnej

    starszy specjalista pracy socjalnej -koordynator

    główny specjalista

Szkolenie będzie CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Realizator szkolenia pokrywa również koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia i egzaminu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe, a po zdanym egzaminie przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną DYPLOM UZYSKANIA I STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY.

NABÓR DO PROJEKTU ROZPOCZĄŁ SIĘ W DNIU 1 MARCA 2019 ROKU

Biuro Projektu:

Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna

ul. Szujskiego 66; 33-100 Tarnów;

tel. 14 623 55 12;

e-mail:wszechnica@tarr.tarnow.pl

www.tarr.tarnow.pl 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl