Załaduj kalendarz
2015-07-15

Trwa IX Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem - Senior Roku 2014"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2014 w IX Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2014”.
„Jeśli twoja aktywność inspiruje innych by więcej marzyć, więcej się uczyć, więcej działać i stawać się kimś więcej to jesteś liderem.” John Quincy Adams

Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i często także (ale nie koniecznie) zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

1. Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

- być liderami społeczności lokalnej,

- aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,

- bezinteresownie angażować się w pomoc innym,

- udowodnić, że można działać z pasją.

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat (ukończone minimum 60 lat w roku 2014).


Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2014 mogą zgłaszać przede wszystkim:

organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.


Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2 do Regulaminu) i oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3 do Regulaminu).

Dodatkowo karta zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) powinna być przesłana również w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD).


Regulamin wraz z załącznikami


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Do końca października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników a na przełomie października i listopada odbędzie się gala wręczenia nagród..

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36 wew.21. lub e-mail: rmolenda@rops.krakow.pl 555

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl