Załaduj kalendarz
2016-03-10

Trwa nabór na seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Przemoc wobec osób zależnych (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci)

Adresaci: pracownicy bezpośrednio realizujący procedurę Niebieskie Karty;

Terminy realizacji:

Grupa I - 22.03.2016 r. w godz. 9:00 - 15:00 w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23 - zgłoszenia do 16 marca 2016 r.

Grupa II - 11.04.2016 r. w godz. 9:00 - 15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72 b, s. 106 - zgłoszenia do 1 kwietnia 2016 r.


Zarządzanie zespołem w procedurze Niebieskie Karty

Adresaci: przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych/ Grup Roboczych;

Terminy realizacji:

Grupa I - 30.03.2016 r. w godz. 9:00 - 15:00 w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23 - zgłoszenia do 16 marca 2016 r.

Grupa II - 12.04.2016 r. w godz. 9:00 - 15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Wielicka 72 b, s. 106 - zgłoszenia do 1 kwietnia 2016 r.Osoby zainteresowane udziałem w seminariach proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wyłącznie na adres e-mail: jmanka@rops.krakow.pl


OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ POWIADOMIONE TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.


Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu seminarium.


Tematyka seminariów


Regulamin udziału w seminariach

Karta zgłoszeniaDrukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl