Załaduj kalendarz
2016-09-01

Trwa nabór na seminarium z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium realiztorów procedury "Niebieskie Karty".

Seminarium pn. „Prawne aspekty realizacji procedury Niebieskie Karty, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw powiązanych”.

Szczegółowy zakres tematyczny :

•    Zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz aktów wykonawczych..

•    Podstawowe zagadnienia prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego związane z ochroną rodzin przed przemocą.

•    Odpowiedzialność służb i konsekwencje niepodejmowania działań w sytuacji przemocy w rodzinie.

•    Zmiany w ustawie o policji w kontekście realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

PROWADZĄCY: Michał Czerwonka – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, trener

Terminy realizacji:

•    Grupa I

19 września 2016 r. w godzinach 9:00 - 15:00,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie,

ul. Wielicka 72 b Kraków, sala 106 (I piętro);

•    Grupa II

26 września 2016 r. w godzinach 9:00 - 15:00,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie,

ul. Wielicka 72 b Kraków, sala 106 (I piętro).

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w zakresie interpretacji i wykorzystywania przepisów prawnych w działaniach podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszę o zapoznanie się z regulaminem a następnie o przesłanie do dnia 15 września 2016 r. do godziny 12:00 wypełnionej karty zgłoszenia, wyłącznie na adres e-mail: jmanka@rops.krakow.pl.

ZAKWALIFIKOWANE OSOBY ZOSTANĄ POWIADOMIONE TELEFONICZNIE.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu seminarium

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl