Załaduj kalendarz
2010-02-19

Tydzień ofiar przestępstw 22-28 lutego 2010 roku

W dniach 22-28 lutego 2010 roku pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw poprzedzi - zaplanowana na 19 lutego bieżącego roku – konferencja prasowa Ministra Sprawiedliwości p. Krzysztofa Kwiatkowskiego. W dniu 22 lutego Rzecznik Praw Obywatelskich na Konferencji Naukowej "Przeciw przemocy w rodzinie. Ręce są do przytulania" zamierza przypomnieć o zaciągniętych wobec pokrzywdzonych zobowiązaniach i omówić sytuację ofiar znęcania się. W dniu 1 marca 2010 roku w Warszawie odbędzie się uroczysta konferencja pod hasłem: „Wzmacnianie sytemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Polsce”, podczas której nastąpi podsumowanie obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz przedstawione zostaną inicjatywy legislacyjne dotyczące wzmocnienia pozycji ofiar przestępstw w sferze procesowej i poza procesowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w sądach okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach od 22 do 28 lutego 2010 roku organizowane będą dyżury informacyjne dla osób pokrzywdzonych czynami karalnymi na temat uprawnień przysługujących takim osobom. W tym roku, w ramach dyżurów w Sądzie Okręgowym w Krakowie, bezpłatnych informacji będą udzielać przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Małopolskiego Stowarzyszenia „Probacja”, Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Uniwersyteckiej Poradni Prawa UJ (szczegółowe informacje na stronie Sądu Okręgowego w Krakowie: www.krakow.so.gov.pl).

W Sądzie Okręgowym w Tarnowie swą działalność będą prezentowały: ARKA – Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.tarnow.so.gov.pl). Natomiast na terenie Nowego Sącza porad będą udzielać: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sądeckie Centrum Mediacji przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA, a także Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (więcej informacji na www.nowy-sacz.so.gov.pl).

Do obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” aktywnie włącza się małopolska Policja z wszystkimi Komendami Garnizonu Małopolskiego. Również w Komendzie Wojewódzkiej Policji przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie w dniach 22-28 lutego 2010 w godz. 09:00 – 15:00  będzie pełniony dyżur przez funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli instytucji, które na co dzień bezpośrednio są związane z udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku popełnionych na nich przestępstw.
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl