Załaduj kalendarz
2012-07-10

Uroczysta gala finałowa V Małopolskiego konkursu dla rodzin zastępczych i adopcyjnych pn. „Moja rodzina”

W dniu 27 lipca o godz. 10.00 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom V Małopolskiego konkursu dla rodzin zastępczych i adopcyjnych pn. „Moja Rodzina”.  


W czasie uroczystej gali nagrody wszystkim uczestnikom konkursu  wręczały Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor ROPS w Krakowie oraz pani Anita Orzeł-Nowak – zastępca dyrektora DZiPS UMWM. W drugiej części spotkania osoby dorosłe miały okazję zwiedzić opactwo tynieckie i zapoznać się z jego bogatą historią. Dla dzieci przewidziany był program rozrywkowo-edukacyjny, w czasie którego mogły się nauczyć min. nowych tańców.

Celem konkursu było promowanie zastępczych form opieki nad dziećmi oraz wzmocnienie istniejących rodzin i zachęcenie nowych do podjęcia tej funkcji. Uczestnicy konkursu przysyłali prace wykonane dowolną metodą plastyczną a także w formie albumu, eseju czy  prezentacji multimedialnej w dwóch kategoriach: indywidualnej
i rodzinnej. W tym roku w do konkursu zgłoszono 8 prac w kategorii rodzinnej i 24 w kategorii indywidualnej. Prace wyróżniały się pomysłowością i oryginalnością, dlatego tez kapituła konkursowa w składzie Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Pani Katarzyna Wojtanowicz – Kierownik działu polityki społecznej ROPS, Pani Edyta Sokoła – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, Pani Anna Błasiak – Akademia „Ignatianum” w Krakowie, miała bardzo trudne zadanie.

Patronat honorowy nad konkursem sprawował Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Nagrody w konkursie – zarówno pieniężne jak i rzeczowe pochodziły ze środków przyznanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W kategorii prac indywidualnych przyznano I miejsce równorzędnie dla Tomasza Wrony i Wiktora Łukaszczyka, II miejsce zajął Szymon Staszko  a III miejsce przypadło Kindze Kucharskiej.
W kategorii prac rodzinnych I miejsce zajęła Lucyna Babiuch z rodziną, II miejsce Teresa Mrożek z rodziną a trzecie III miejsce równorzędnie zajęły Helena Tereszkiewicz  z rodziną i Magdalena Potoniec z rodziną.

Ponadto kapituła przyznała wiele wyróżnień i mocno podkreślała wysoki poziom prac zgłoszonych do konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w roku 2013!
 


I miejsce w kategorii prac rodzinnych: Lucyna Babiuch z rodziną.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl