Załaduj kalendarz
2010-11-23

Uroczystość wręczenia nagród specjalnych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2010 r.

W dniu 22 listopada 2010 r. w Sali Broniewskiego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia  nagród specjalnych Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2010.
Nagrody za zaangażowanie w działania w zwalczaniu skutków powodzi zostały przyznane następującym Ośrodkom Pomocy Społecznej z województwa małopolskiego:

•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
•    Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdrój,
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,

Pracownicy wszystkich wymienionych wyżej ośrodków pomocy społecznej wykazali się wybitnym zaangażowaniem i ofiarnością w udzielaniu pomocy osobom i rodzinom, którzy ucierpieli w czasie tegorocznej powodzi.
Kierownicy ośrodków byli najczęściej koordynatorami działań pomocowych na terenach objętych tym żywiołem. W trakcie powodzi zajmowali się  lub wspólnie z innymi służbami uczestniczyli w działaniach mających na celu bezpośrednią pomoc poszkodowanym.
Należy przy tym pamiętać, że wiele z nich mieszkało również na terenach objętych powodzią i sami ucierpieli z tego tytułu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl