Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium
2018-07-18

UWAGA!!! Wydłużono do 20 sierpnia termin składania zgłoszeń w akcji Miejsce przyjazne seniorom

Województwo Małopolskie podejmuje wiele działań w kierunku budowania otoczenia przyjaznego jego mieszkańcom. Tym razem zapraszam do udziału w akcji społecznej mającej na celu współtworzenie na terenie miasta Krakowa przestrzeni, w której osoby starsze mogą się czuć jak u siebie.

W ramach akcji promowane będą działające na terenie miasta Krakowa: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne, użyteczności publicznej i inne, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane, a których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.


W VIII edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

- instytucje,
- firmy,
- organizacje,
- urzędy,
- osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadające pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu).


Aspirować do certyfikatu mogą również inne instytucje, które:
- posiadają ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,
- utrzymują i rozbudowują ofertę,
- potrafią dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,
- realizują zniżki i rabaty dla seniorów,
- posiadają architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do potrzeb osób starszych,
- są otwarci na potrzeby osób starszych i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom,
- są miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.


Uwaga! Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań!!!


Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 20 sierpnia 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego).


Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.


Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacja zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa, która przygotowuje listę wizytacji, przedkładana następnie do oceny przez Kapitułę konkursową, która weryfikuje przyznane certyfikaty, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę decyzyjną.


Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 31 października 2018 r.


Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz dlaseniora.krakow.pl


Równorzędnymi organizatorami i realizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.


Akcja realizowana jest w oparciu o Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, które zostało zawarte 24 maja 2011 r. między Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.


Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.


Do pobrania:

>>> Regulamin konkursu
>>> Formularz zgłoszenia
>>> Lista osób zgłaszających kandydaturę (w przypadku zgłoszenia przez osoby fizyczne)
>>> Zgoda na udział w akcji „Miejsce przyjazne seniorom”
>>> Formularz rekomendacji
>>> Formularz oceny miejsca ubiegającego się o certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom”

Slajd1_1

indeks

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl