Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2015-10-09

V edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom”

Zapraszamy do udziału w V edycji akcji pn. „Miejsce przyjazne seniorom”. Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom”.

Głównym celem akcji jest promowanie działających na terenie miasta Krakowa „miejsc przyjaznych seniorom”: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane i które odpowiadają na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.


W V edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

  • instytucje,
  • firmy,
  • organizacje,
  • urzędy,
  • osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadające pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu),
  • inne spełniające kryteria Regulaminu, tj. takie, które:

    - posiadają ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,

    - utrzymują i rozbudowują ofertę,

    - potrafią dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,

    - realizują zniżki i rabaty dla seniorów,

    - posiadają architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do potrzeb osób starszych,

    - są otwarci na potrzeby osób starszych i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom,

    - są miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.


    Uwaga! Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań!!!


    Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 31 października br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30 - 070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego).


    Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.


    Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacja zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa, która przygotowuje listę wizytacji, przedkładana następnie do oceny przez Kapitułę konkursową, która weryfikuje przyznane certyfikaty, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę decyzyjną.


    Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 15 grudnia br.


    Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz www.dlaseniora.krakow.pl


    Równorzędnymi organizatorami i realizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.


    Akcja realizowana jest w oparciu o Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, które zostało zawarte 24 maja 2011 r. między Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.


    Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu zmienionym w roku bieżącym!


    Regulamin Konkursu


    Drukuj
    Logo EER
    Logo EPUAP
    Mapa dojazdu
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

    30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
    tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
    e-mail: biuro@rops.krakow.pl