Załaduj kalendarz
2015-04-24

VI Małopolski Konkurs „Przeciw Przemocy”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w VI Małopolskim Konkursie „Przeciw Przemocy” na najlepsze działania prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe.

Celem Małopolskiego Konkursu „Przeciw Przemocy” jest promocja działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa małopolskiego. Jego założeniem jest wyłonienie najlepszego działania prowadzonego w tym obszarze.


Po raz pierwszy w tym roku do udziału w konkursie, poza gminami i powiatami, zapraszamy również organizacje pozarządowe!


W konkursie zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach:
- I kategoria na najlepsze działanie samorządów powiatowego i/lub gminnego „Najlepsze działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
- II kategoria na najlepsze działanie organizacji pozarządowych „Najlepsze działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”


Zgłoszenia do konkursu należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl oraz papierowej na adres ROPS, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – w terminie do dnia 18 maja 2015 r. do godziny 12:00.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Polityki Społecznej, tel. (12) 422 06 36 w. 21.

Regulamin
Karta Zgłoszenia


iii

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl