Załaduj kalendarz
2012-10-10

VI MAŁOPOLSKI PLEBISCYT POZA STEREOTYPEM - Senior Roku 2011Rozstrzygnięty !!!

Pani Danuta  Kleszowska i Pan Henryk Kozubski - SENIORAMI ROKU 2011
10 października, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Kapituła VI Małopolskiego Plebiscytu dokonała wyboru Seniora Roku 2011 spośród 28 zgłoszeń kandydatów. Wśród nominowanych  było 19 kobiet i 9 mężczyzn.

Honorowy patronat nad tegorocznym Plebiscytem objęli:
Władysław Kosiniak - Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego
.

Patronat medialny nad akcją objęli: Radio Kraków, Dziennik Polski, Telewizja Kraków.

Plebiscyt pozwala wyłonić nietuzinkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami lokalnych społeczności.

Tegoroczna Kapituła Konkursu w składzie:

Przewodniczący:
1. Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Członkowie:
2. Maria Lisińska – Kozioł         Dziennik Polski
3. Aleksandra Bukowska         Wiceprezes Stowarzyszenia „Senior Na Czasie”
4. Wojciech Grzeszek              Radny Województwa Małopolskiego
5. Anita Orzeł- Nowak             Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM
6. Danuta Urbanik                   Radio Kraków
7. Katarzyna Wojtanowicz      Kierownik Działu Polityki Społecznej w ROPS w Krakowie
 
Po wnikliwej analizie nadesłanych kandydatur, biorąc pod uwagę Regulamin, który pozwala przyznać dwa tytuły Seniora Roku i maksymalnie trzy wyróżnienia, Kapituła Konkursu postanowiła przyznać:

Tytuł Seniora Roku 2011 Panu Henrykowi Kozubskiemu z Wieliczki, który w grudniu br. skończy 101 lat! Senior Roku 2011 dzięki swojej artystycznej pasji znany jest jako „Wielicki Chagall” .

Tytuł Seniorki Roku 2011 Pani Danucie Kleszowskiej z Krakowa, która dzięki swojej bezinteresownej pracy znana jest całemu krakowskiemu środowisku emerytów i rencistów.

Honorowe wyróżnienia otrzymali:

Pani  Zofia Puchelak z Krakowa,
Honorowy Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne, od lat zaangażowana w prace na rzecz rozwoju psychiatrii w Małopolsce.

Pani Teresa Święch  z Myślenic, filar UTW w Myślenicach, za jej przykładem wszyscy wykładowcy na UTW są wolontariuszami, kibic i propagator dyscypliny sportowej Pentaque.

Panu Tadeusz Feliks Siuda z Krakowa, związany ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Armii Krajowej i Więźniów Politycznych, od 77 lat działa społecznie.
 

Wszystkim laureatom serdecznie Gratulujemy!!!

Należy zaznaczyć, iż każda z nominowanych osób jest wyjątkowa, wzbudzająca ogromy podziw i szacunek. Dlatego poniżej przedstawiamy wszystkich pozostałych kandydatów nominowanych do tytułu Senior Roku 2011:

Pan Jakub Wideł – Krasne Potockie
Pani Zofia Pabian -  Porąbka Uszewska
Pani Zofia Szprynca- Kraków
Pani Teresa Kłosińska - Kraków
Pani Anna Blasche - Kraków
Pan Piotr Solarz- Kraków
Pani Marta Gołyźniak- Chełmek
Pani Maria Krystyna Talaga- Wadowice
Pani Barbara Morawska – Nowak - Kraków
Pani Barbara Strzesak - Gnojnik
Pani Maria Kopytek- Nowy Targ
Pani Zofia Gębczyk- Spytkowice
Pani Irena Brzoskwinia- Tarnów
Pani Urszula Kupcza- Chrzanów
Pan Zdzisław Słomski – Lgota Wielka
Pani Urszula Szuster- Tarnów
Pan Piotr Przęczek- Dobczyce
Pan Jan Szczepanik - Wiśniowa
Pani Stanisława Oleksy- Mecina
Pan Andrzej Madeja - Jabłonka
Pani Aldona Nowak- Skrzyszów
Pan Bolesław Nessing- Podegrodzie
Pani Teresa Mędoń  - Podegrodzie

 
Na wszystkich Państwa oczekujemy na uroczystej gali wręczenia nagród!!! 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl