Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium
2015-03-30

VIII MAŁOPOLSKI KONKURS DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, RODZIN ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pn. „JA/MOJA RODZINA – 20 LAT PÓŹNIEJ”. Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu Województwa Małopolskiego.

Uczestnicy konkursu tj. dzieci, rodzice lub całe rodziny mają za zadanie wykonanie pracy stanowiącej wizualizację wyobrażenia własnej przyszłości.

Prace mogą zostać wykonane w dowolnej formie: plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane, formy przestrzenne jak rzeźba, płaskorzeźba), audio-wizualnej (krótkie filmy, reportaże, fotoreportaże rodzinne, albumy rodzinne) i literackiej (poezja, proza, komiks)

Szczegółowy opis prac zawiera regulamin Konkursu

Prace można składać osobiście w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, I p., pokój nr 7) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs JA/MOJA RODZINA – 20 LAT PÓŹNIEJ”) - w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r. Decyduje data wpływu.

Organizator Konkursu przewiduje dwie kategorie prac konkursowych:
-  rodzinne,
- indywidualne

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie organizatora Konkursu, a ogłoszenie wyników będzie miało miejsce do dnia 30 czerwca 2015 roku, podczas uroczystej Gali wręczenia nagród.

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora Konkursu – www.rops.krakow.pl

O dokładnym miejscu i terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni.


Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

rodzinne :

I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 1 100,00 zł*

II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 900,00 zł*

III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 600,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.


indywidualne:

I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 600,00 zł

II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł

III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 400,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

*Organizator konkursu naliczy i odprowadzi 10%-wy podatek ryczałtowy od wartości nagrody.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12/422-06-36 wew. 21. Szczegółowych informacji udziela Anna Boduch-Syc. 

ma__opolska_1

 

patronat_konkurs_adopcja

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl