Załaduj kalendarz
2009-11-19

Warsztaty „Jak mówić o rodzicielstwie zastępczym w mediach?”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” zaprasza na warsztaty. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” zaprasza na warsztaty pn.

„Jak mówić o rodzicielstwie zastępczym w mediach?”.

Proponujemy Państwu dział w 2 – dniowych warsztatach przygotowujących do wystąpień w mediach z informacjami propagującymi rodzicielstwo zastępcze. Ponieważ instytucje często korzystają z tego sposobu pozyskiwania nowych kandydatów na rodziny zastępcze, warto robić to w sposób skuteczny i profesjonalny, aby informacja dotarła do odbiorcy i wywołała pożądany skutek.
Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli instytucji zajmujących się pozyskiwaniem rodzin zastępczych i organizacją rodzinnej opieki zastępczej, tj. PCPRy i MOPSy z miast na prawach powiatu.

Planowany termin warsztatów: 2-3 grudnia 2009 roku w godzinach 9-16.

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”,
os. Zielone 1, Kraków.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 12 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszenia: 25 listopada 2009 roku, na nr telefonu: 012 642 12 16 lub mail:
profamilia@profamilia.pl

Koszt szkolenia: 100 zł od osoby, płatne do 25 listopada 2009 roku na konto:
BANK PEKAO SA Oddział w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8; nr 95 1240 4722 1111 0000 4849 3215.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 14 godzinnych warsztatów.
Program warsztatów „Jak mówić o rodzicielstwie zastępczym w mediach?”
1. Krótki zarys PR, czym zajmuje się PR, przykłady ciekawych działań PR – 0,5 godz.
2. Technika pracy specjalisty ds. PR / rzecznika prasowego:
• Zarys mediów – 1 godz. (Jakie media potrzebne będą w pracy? Budowa bazy mailingowej i telefonicznej – ćwiczenia)
• budowa informacji prasowej – 3,0 godz. (zasady sporządzania, przykłady informacji prasowych, ćwiczenia w poprawie oraz całkowity proces przygotowania informacji).
3. Prawo prasowe a prawo autorskie – 0,5 godz. (autoryzacja, dystrybucja materiałów objętych prawem autorskim).
4. Pozyskiwanie patronatów medialnych do akcji społecznych i kulturalnych (przykłady akcji, jak napisać pismo, zasady patronów, itp.) - 1 godz.
5. Organizacja konferencji prasowych – 0,5 godz.
6. Praca z mikrofonem, technika udzielania wywiadu i wypowiedzi – 7,5 godz. (ćwiczenia) (symulacja wypowiedzi, jak skondensować wypowiedź do 30 sekund, o czym wolno a czego nie należy mówić przed mikrofonem, symulacja wywiadu, ćwiczenia w mówieniu na czas oraz jak opanować stres przed mikrofonem, jak mówić do kamery na jakie elementy zwracać uwagę podczas wywiadu jak odpowiadać na pytania dziennikarzy, aby przekazać swoje treści).
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl