Załaduj kalendarz
2010-02-09

Warsztaty: "Dodać życia do lat"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ponownie zaprasza pracowników chcących rozwijać umiejętności pracy z osobami starszymi na trzydniowe warsztaty „Dodać życia do lat” w dniach: 23, 24, 25 luty 2010 r. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Celem szkolenia jest przede wszystkim pokazanie możliwości organizowania czasu osobom starszym jak również zmobilizowanie pracowników do podejmowania działań w kierunku aktywizacji tychże osób.

Zakres tematyczny szkolenia:

I. Jak chcemy się starzeć?

 • Trudności i wartości wieku starszego
 • Miejsce człowieka starszego we współczesnym społeczeństwie
 • Potrzeby osób starszych i możliwości ich zaspokojenia
 • Placówki dla osób starszych – propozycja czy konieczność?
 • Metody pracy z grupą osób starszych – wprowadzenie

II. Jak pracować z grupami osób starszych i wielopokoleniowymi?

 • Zmiany demograficzne i znaczenie stereotypów o starości i ludziach starszych
 • Znaczenie wartości  w ciągu całego życia
 • Znaczenie rozmowy i propozycje tematów do podjęcia w kontaktach z osobą starszą
 • Jak przygotować imprezę dla dużej grupy
 • Jak zorganizować jubileusz

III. Znaczenie wolontariatu w placówkach stałych

 • Dzień radości dla jubilata
 • Odwiedziny wolontariuszy – podpowiedzi metodyczne
 • Tańce dla grupy – metodyka ich wprowadzania
 • Nasze doświadczenia i potrzeby w pracy z wolontariuszami

Harmonogram szkolenia:
23.02.10 (wtorek) od 13.00- 17.00
24.02.10 (środa)  od 9.30- 15.30
25.02.10 (czwartek) od 9.30- 14.30

Szkolenie przewiduje 20 godzin warsztatowych, a zajęcia odbywać się będą w sali szkoleniowej ARCHEION przy ul. Biskupiej10/2.

Ilość miejsc ograniczona!

Wydajemy zaświadczenia ze szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia, jest uczestnictwo w całych warsztatach.

Szkolenie jest częściowo odpłatne i wynosi 100 zł za osobę. Warsztaty są dofinansowane
w ramach zadań ROPS. Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej w terminie do dnia 19 lutego 2010 r. na adres ROPS
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub faxem pod nr 012 422-06-36 wew. 44, lub na e- mail: mfeliks@rops.krakow.pl

Należność prosimy wpłacać do 23 lutego 2010 na konto ROPS:

Kredyt Bank S. A. II o/ Kraków  04 1500 1487 1214 8005 5554 0000

Z dopiskiem: „warsztaty- Dodać życia do lat”
Dodatkowe informacje: 012 422-06-36 wew. 41 u Pani Martyny Feliks, lub pod adres
e- mail mfeliks@rops.krakow.pl

Osoby biorące udział w warsztatach powinny mieć ze sobą lekki strój i obuwie na zmianę.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj


 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl