Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium
2006-05-19

Warsztaty poświęcone problematyce nadużywania alkoholu przez mieszkańców DPS

Szkolenie kierowane jest do kierowników działów opiekuńczo – terapeutycznych i pracowników pierwszego kontaktu zatrudnionych w DPS. Program warsztatów przewiduje 16 godzin zajęć, które odbywać się będą  w formie wykładów i warsztatów.
ROPS.402-23/06
Kraków, dn. 18.05.2006 r.
 
 
Sz. P. Dyrektor
                                                                                             

                                                                           Dom Pomocy Społecznej

 
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 1, organizuje cykl warsztatów poświęconych problematyce nadużywania alkoholu przez mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, który jest elementem Wojewódzkiego Programu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej.
 
Szkolenie kierowane jest do kierowników działów opiekuńczo – terapeutycznych
i pracowników pierwszego kontaktu zatrudnionych w DPS.

Program warsztatów przewiduje 16 godzin zajęć, które odbywać się będą  w formie wykładów
i warsztatów.
 
Cele warsztatów:
·         Praca nad wypracowaniem modelu postępowania z osobami nadużywającymi alkoholu.
·         Inwentaryzacja trudnych sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez mieszkańców DPS.
·         Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat uzależnień. 
·         Zapoznanie uczestników z ofertą pomocy Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnionych
i Współuzależnionych.
 
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie ROPS w Krakowie ul. Radziwiłłowska 1
w dniach 30 czerwca 2006 r, 18 lipca 2006 r.  od godz. 9.00 do 16.00.
 
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie na adres ROPS  w terminie do 20 czerwca 2006 r, liczba miejsc ograniczona o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 
Udział w szkoleniu jest odpłatny, koszt wynosi 100,00 zł. od osoby.
Należność prosimy wpłacać w terminie do 20 czerwca 2006 r. na konto ROPS – 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000 z dopiskiem „warsztat– poświęcony pracy z mieszkańcami DPS nadużywającymi alkoholu ”.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie, wpłata nie zostanie zwrócona, po upływie terminu płatności zostaną naliczone ustawowe odsetki.
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Ul. Radziwiłłowska 1
31-026 Kraków
z dopiskiem na kopercie „warsztaty - nadużywanie alkoholu przez mieszkańców DPS”.
 
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl