Załaduj kalendarz
2018-03-06

Wizyta studyjna WTZ, ZAZ i PCPR w Konarach

6 marca br. przedstawiciele małopolskich WTZ, ZAZ i PCPR wzięli udział w spotkaniu w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

Celem wizyty było nie tylko zapoznanie się z utworzoną przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną infrastrukturą wsparcia, czy warunkami i metodami pracy terapeutów, co przede wszystkim dyskusja na temat współpracy między ŚDS - WTZ - ZAZ na rzecz skutecznej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warto podkreślić, że Bonifraterska Fundacja Dobroczynna współpracuje z Galicyjską Izbą Gospodarczą w Świątnikach. Nawiązywanie kontaktów z biznesem pozwala osobom niepełnosprawnym na odbywanie treningów pracy w małopolskich przedsiębiorstwach.

Podczas spotkania przedstawiciele WTZ i ZAZ wymieniali się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu podmiotów reintegracyjnych  i nawiązywali nowe kontakty, które mogą doprowadzić do współpracy i realizacji wspólnych projektów. Wyrazili również chęć organizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości, ponieważ pozwalają one na integrację takich podmiotów i zdobywanie wiedzy.

Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach  Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl