Załaduj kalendarz
2019-02-08

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w projekcie "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Projekt jest realizowany w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawę sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego.


Do udziału w projekcie WUP zaprasza mieszkańców Małopolski, w tym m.in.:

 osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 osoby bezrobotne

 osoby z niepełnosprawnościami

W ramach projektu WUP oferuje:

 subsydiowane zatrudnienie

 szkolenia zawodowe

 staże zawodowe

 stypendium szkoleniowe i stażowe

 zwrot kosztów dojazdu

 refundację usług zdrowotno-społecznych

 poradnictwo specjalistyczne

 warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej

 warsztaty komputerowe

 wsparcie pośrednika pracy

Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Biuro Projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (I piętro, pokój 121)

tel. 12 619 84 54, e-mail: jkozera@wup-krakow.pl

Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Tarnowie ul. Krakowska 25 (II piętro, lokal nr 04) tel. 513 421 983, 513 422 016, , e-mail: jpredota@wup-krakow.pl; wniewola@wup-krakow.pl

Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Nowym Sączu ul. Długosza 61 (parter, pokój 02) tel. 513 422 066, 513 422 044, e-mail: afracisz@wup-krakow.pl; asliwa@wup-krakow.pl

Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Krakowie ul. św. Teresy 2/2 (róg ul. Krowoderskiej) tel. 513 422 082, 513 422 067, e-mail: kbardega@wup-krakow.pl, jlichon@wup-krakow.pl

Rekrutacja trwa od 4 lutego do 1 marca 2019 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl