Załaduj kalendarz
2014-03-18

WYBIERZ FILANTROPA

Urząd Miasta Krakowa zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2013.

WYBIERZ FILANTROPA


Urząd Miasta Krakowa zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2013. Tytułem pragniemy uhonorować tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym. Kandydatów do 31 marca mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich przedstawiciel zasługuje na tak zaszczytny tytuł. Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Corocznie przyznawane są łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

       1. za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oceniany według kryterium
           wysokości wkładu finansowego,
       2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2013. Propozycje kandydatur należy składać do 31 marca 2014 r., w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18 lub w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, os. Centrum C 10, pok. 106.

Zgłoszenia można również przesłać pocztą.
Szczegółowy regulamin konkursu, w tym także elektroniczna wersja formularza zgłoszeniowego, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz miejskim portalu dla organizacji pozarządowych (www.ngo.krakow.pl).

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela w godzinach pracy Urzędu Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 31-931 Kraków os. Centrum C 10, pok. 105, tel. 12 616 78 04.

Uhonorowani tytułem Filantrop Krakowa otrzymują za szlachetną działalność dobroczynną i wielkie serce Repliki berła Świętej Królowej Jadwigi, jako symbol niesienia pomocy drugiemu człowiekowi wraz z dyplomami i odznakami.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl