Załaduj kalendarz
0000-00-00

WYNIKI KONKURSU JUŻ ZNANE…

W dniu 13.10. 2004 r. rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Literacki Seniorów „Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony” ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Gazetę Krakowską.

W dniu 13.10. 2004 r. rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Literacki Seniorów „Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony” ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Gazetę Krakowską.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, nadesłano wiele ciekawych prac. Pisali do nas seniorzy z całej Małopolski, mieszkający na wsi i miastach - tych małych i tych dużych. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli także mieszkańcy domów pomocy społecznej. Prace na konkurs nadsyłali „młodsi” seniorzy, którzy dopiero rozpoczynają swoje życie na emeryturze, a także ci którzy mają już wieloletni staż w roli emeryta. Najstarszy uczestnik Konkursu liczy 90 lat.
W związku z bardzo wysokim poziomem i różnorodnością utworów zgłoszonych do Konkursu nagrodzono 3 prace oraz przyznano aż 8 wyróżnień, w tym Nagrodę Specjalną Jurora.

Po wnikliwej analizie nadesłanych prac, Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, walory literackie i poznawcze utworu, niestandardowość ujęcia tematu, a także wypełnienie wymogów Regulaminu Konkursu, postanowiła NAGRODZIĆ następujące prace:

- Miejsce pierwsze przyznano 87 - letniej mieszkance wsi Falkowa Pani Zofii Śmierciak za pracę pod tytułem „Moje życie na emeryturze…”
- Miejsce drugie otrzymała pani Jadwiga Ciastoń z Krakowa za pracę „Moje życie na emeryturze – czas samorealizacji”
- Trzecie miejsce Komisja postanowiła przyznać Pani Krystynie Sobocińskiej zamieszkałej w Brzeszczach za pracę zatytułowaną „Przed Lustrem”

Przyznane WYRÓŻNIENIA przypadły w udziale:
- Panu Władysławowi Ryś z Tarnowa za pracę pt.„Przygoda z poezją”
- Pani Annie Błażej z Biskupic Radłowskich za pracę pt. „Moja praca w Klubie Seniora”
- Pani Emilii Kamińskiej z Brzeska za pracę pt. „Starość na chodzie”
- Pani Mariannie Gawlik ze Szczucina za pracę pt. „Muzyka moja miłość”
- Pani Annie Olszyńskiej z Rabki za pracę pt.„Praca społeczna to moja pasja”
- Panu Bronisławowi Wiatr z Tarnowa za pracę pt. Człowiek „z jesiennej strony”
- Panu Janowi Spitzbarth z Karniowic za pracę pt.„Jesień trzeba wzbogacać przebłyskami słońca”

Przyznano także Nagrodę Specjalną Jurora za pracę opatrzoną tytułem „Mio Viaggio” autorstwa Pani Krystyny Sznajder z Olkusza.

Tak jak w każdym konkursie i w tym naszym musiało pojawić się grono laureatów, żałujemy jednak że nie mogliśmy nagrodzić wszystkich prac, będących dla nas skarbnicą wiedzy i pasjonującą lekturą!

UWAGA!
Zapraszamy wszystkich uczestników Konkursu na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „Moliere” Kraków, ul. Szewska 4, w dniu 05 listopada 2004 r. o godz 11.30

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl