Załaduj kalendarz
2013-05-29

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach naboru ARES/R/4/2013

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - ETAP I w ramach IV edycji konkursu dotacyjnego.

Ocena merytoryczna polegała na weryfikacji pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczych w formie spółdzielni socjalnych przedstawianych w formularzach rekrutacyjnych oraz predyspozycji kandydatów do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez doradcę zawodowego.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 33 grupy zostały zakwalifikowane do udziału w cyklu szkoleniowo- doradczym, w tym: 19 grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych osób prawnych, 12 grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych osób fizycznych, 2 grupy inicjatywne osób przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji w przypadku negatywnej oceny formularza rekrutacyjnego na etapie oceny merytorycznej, osoba ubiegająca się o udział w projekcie ma prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej opublikowania na stronie www.es.malopolska.pl. Beneficjent ustosunkowuje się do treści odwołania w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wynik powtórnej oceny formularza jest wiążący.

W razie pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się z pracownikami ds. dotacji i wsparcia pomostowego (tel. 12 426-88-10, 728 431 379).

Do pobrania:
Lista rankingowa ARES/R/4/2013

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl