Załaduj kalendarz
2009-07-15

Wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wytczne dla PUP oraz OPS w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystajacych ze świadczeń pomocy społecznej. 

Wytyczne dostępne są na stronie internetowej MPiPS - link "aktualności" - komunikat z dnia 18 maja 2009r., pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Pomocy%20Spolecznej/wytyczne_PUP-OPS_kontrakty%20socjalne.pdf

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl