Załaduj kalendarz
2015-05-19

XIII Wojewódzka Konferencja poświęcona problematyce przemocy w rodzinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie zaprasza na wojewódzką konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie.

iii

Tegoroczna konferencja pt. ”Seniorzy uwikłani w przemoc – ofiary czy sprawcy?”, odbędzie się w dniu 08 czerwca 2015 r. od godziny 10:00 do 14:00 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na sytuację osób starszych uwikłanych w przemoc w rodzinie. Spotkanie rozpocznie się od zobrazowania problemu przemocy w rodzinie na terenie województwa małopolskiego. Istotnym punktem konferencji będzie analiza specyfiki zjawiska przemocy wobec osób starszych oraz zagrożeń i niebezpieczeństw, na jakie narażeni są seniorzy. Ponadto podjęta zostanie próba zmierzenia się z trudnym tematem, jakim jest stosowanie przemocy przez osoby starsze. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie konferencji wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia w ramach Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy” na najlepsze działania prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe.

Konferencja skierowana jest do wszystkich instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Program konferencji 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 02 czerwca 2015 r. telefonicznie: (12) 422-06-36 wew. 21.Patronat honorowy:

77777


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl