Załaduj kalendarz
2016-05-19

XIV Wojewódzka Konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie serdecznie zaprasza na XIV Wojewódzką Konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie. Tegoroczna konferencja pt. ”Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc?” odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. w Muzeum Żydowskim Galicja, ul. Dajwór 18.

Celem konferencji jest refleksja nad sytuacją dzieci uwikłanych w przemoc, zarówno jako osób jej doświadczających, jak i – niejednokrotnie – stosujących przemoc w relacjach rówieśniczych.


W trakcie konferencji już po raz siódmy wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia w ramach Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy” na najlepsze działania prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe.


Zagadnienia poruszane w trakcie konferencji z pewnością przyczynią się do głębszego zrozumienia problematyki dzieci uwikłanych w przemoc oraz zainspirują do projektowania i wdrażania coraz skuteczniejszych rozwiązań, gwarantujących skuteczną pomoc ze strony kadr zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia,

tel.: (12) 422 06 36 wew. 21. do dnia 3 czerwca 2016 r.Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Program konferencji

Prezentacja1

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl