Załaduj kalendarz
2019-04-03

Za nami dwudniowe posiedzenie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego.

Pierwszy dzień spotkania służył omówieniu i dyskusji nad zagadnieniami związanymi z realizacją wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pan Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zaprezentował regionalny kontekst realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz omówił kwestie związane z organizacją działalności domów pomocy społecznej. Istotną częścią spotkania była także analiza obszarów współpracy powiatów z innymi podmiotami. Kontekst współpracy powiatów z gminami w zakresie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych przedstawili Pani Katarzyna Łach i Jerzy Szczepaniec - Przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Drugi dzień Konwentu poświęcony został dyskusji na temat współpracy ośrodków adopcyjnych z PCPR, w zakresie realizacji procesów adopcyjnych - głos zabrały Pani Anna Skwarka-Buzała, kierownik Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu oraz Pani Jolanta Piesiewicz-Miłek, psycholog w MOA w Nowym Sączu. Istotną częścią spotkania było wystąpienie Pani Marty Mordarskiej – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która  zaprosiła do udziału w obchodach tegorocznych Małopolskich Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, które odbędą się 6 maja w Starym Sączu, pod nazwą "Święto Godności" oraz Pani Bogusławy Słońskiej, która przedstawiła uczestnikom spotkania bieżące informację na temat projekty realizowane przez PFRON.  Ponadto przedstawicielki ROPS Kraków Pani Katarzyna Łaska o raz Pani Małgorzata Jezioro-Braś poinformowały zebranych o aktualnie planowanych działaniach dedykowanych małopolskim rodzinom zastępczym. Spotkanie zakończono wystąpieniem Pani Iwony Banasiewicz, która wraz z uczestnikami Konwentu omawiała tegoroczna ocenę zasobów pomocy społecznej.
Drukuj
Dwudniowe posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR WM
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl