Załaduj kalendarz
2014-11-14

Zakończenie części szkoleniowej kolejnej edycji projektu "Mediacje Rówieśnicze"

W dniu 13 listopada w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyło się zakończenie części szkoleniowej projektu „Mediacje Rówieśnicze jako metoda wychowawcza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kętach i Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor POW w Kętach – Pani Renata Fijałkowska i Dyrektor Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu Pani Bożena Bryg wraz z 20 wychowankami i 5 wychowawcami z tych placówek, którzy wspólnie brali udział w 40 godzinnym szkoleniu w ramach projektu od września do początku listopada 2014 r.

Gośćmi spotkania byli również wychowawcy i wychowankowie z POWDiR w Chrzanowie, którzy, już od roku wdrażają metodę w placówce po zakończonym szkoleniu.  

Na początek Pan Zdobysław Milewski – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Małopolskiego, przedstawił młodzieży ideę samorządności oraz model funkcjonowania i zadania Samorządu. Goście mieli także okazję wziąć udział w zaaranżowanym głosowaniu, z użyciem specjalnie do tego celu przeznaczonego sprzętu. Uchwała o przedłużeniu wakacji została oczywiście prawie jednomyślnie przyjęta, szkoda jednak, jak zauważyli młodzi radni, że nie ma ona żadnej mocy prawnej.

Następnie Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor ROPS w Krakowie, opowiedziała młodzieży o wartości mediacji i umiejętności konstruktywnego zażegnywania konfliktów w codziennym życiu. Po wystąpieniu na ręce Pani Dyrektor Wioletty Wilimskiej, przedstawiciel młodzieży biorącej udział w projekcie oraz Dyrektor POW w Kętach złożyli bukiet kwiatów i podziękowanie za umożliwienie wdrażania Mediacji Rówieśniczych w placówkach w Kętach i Oświęcimiu.

O tym, co wydarzyło się w czasie 40 godzinnego szkolenia z zakresu mediacji, opowiedziała Pani Dyrektor POW w Kętach – Renata Fijałkowska, a następnie Pani Patrycja Krzyworzeka – pedagog POWDiR w Chrzanowie podzieliła się doświadczeniem rocznego wdrażania projektu przez chrzanowską placówkę.

Spotkanie uwieńczyło wręczenie przez Panią Dyrektor Wiolettę Wilimską dyplomów i upominków dla uczestników projektu z placówek w Kętach i Oświęcimiu. Po wizycie w Sejmiku młodzież wszystkich trzech placówek wraz z wychowawcami, udała się do teatru Bagatela na komedię, która zakończyła aktywne i z pewnością ciekawe i przyjemne popołudnie w Krakowie.

Teraz przed placówkami w Kętach i Oświęcimiu kolejne wyzwanie a mianowicie wdrożenie metody Mediacji Rówieśniczych do codziennego życia placówki. Idąc za doświadczeniem placówki w Chrzanowie i realizując własne pomysły z pewnością dadzą sobie radę, czego Im serdecznie życzymy.

Projekt "Mediacje Rówieśnicze" - informacje 

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl