Załaduj kalendarz
2015-11-30

Zakończenie kolejnej edycji Projektu „WIĘZIENIE WIĘZI NIE WIĘZI”!!!

Celem Projektu Więzienie Więzi nie Więzi jest podniesienie kompetencji wychowawczych oraz odbudowanie więzi rodzicielskich wśród osadzonych będących rodzicami, którzy w związku z długotrwałą izolacją, narażeni są na rozluźnienie więzi rodzinnych, często posiadają trudności we właściwym pełnieniu ról rodzicielskich, jak również prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
W ramach Projektu finansowanego ze środków województwa małopolskiego przeprowadzany jest 40-godzinny cykl warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze, opracowanych na podstawie realizowanego w Polsce od kilkunastu lat Programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, dostosowanych do realiów osób odbywających karę pozbawienia wolności.


W latach ubiegłych Projekt realizowany był w Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu i w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich, oraz w Zakładach Karnych w Krakowie – Nowej Hucie, w Trzebini, w Nowym Wiśniczu oraz w Wadowicach.


W 2015 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zrealizował Projekt w Zakładzie Karnym w Tarnowie przy ul. Konarskiego.


Podczas warsztatów trwających od września do listopada 2015 r. w 14 ojcach osadzonych w Zakładzie Karnym w Tarnowie wzbudzano przekonanie o konieczności nawiązywania i pielęgnowania kontaktów z dziećmi. Ponadto uczestnicy posiadali możliwość uzyskania wiedzy na temat sposobów rozmawiania z dzieckiem, nabyli umiejętność rozumienia swoich dzieci i ich potrzeb, stawiania granic, wymagań i późniejszego ich egzekwowania. Zdobytą wiedzę uczestnicy Projektu mogli skonfrontować w kontakcie ze swoimi bliskimi podczas widzeń lub sesji z użyciem komunikatora Skype. Pan Rafał Gdula koordynator Projektu z ramienia Zakładu Karnego zapewnił również o tym, iż ojcowie uczestniczący w warsztatach będą posiadali pierwszeństwo udziału w Imprezie Mikołajkowej, podczas której będą posiadali możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi.


Podczas ostatniego spotkania odbywającego się w dniu 20.11.2015r. w ramach Projektu Panie Małgorzata Cwener-Drapała oraz Pani Aleksandra Wołoszczak – prowadzące warsztaty, wspólnie z uczestnikami podsumowały całość szkolenia, a na zakończenie wraz z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Panią Anną Boduch-Syc wręczyły dyplomy potwierdzające ukończenie całości szkolenia oraz książki pt. "Wychowanie bez porażek" Thomasa Gordona oraz "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" Adele Faber, Elaine Mazlish, dzięki którym uczestnicy Projektu uzyskali możliwość ugruntowania zdobytej podczas warsztatów wiedzy, a także przekazania jej swoim najbliższym.


W roku 2016 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie planuje realizację Projektu „Więzienie Więzi nie więzi” w kolejnych jednostkach penitencjarnych, aby następnym ojcom, czy matkom stworzyć możliwość na zostanie lepszym rodzicem.
Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl